Όταν ήμουν μικρή, αυτό ήταν το φαγητό της Κυριακής μας. Η γιαγιά, άλλοτε το έφτιαχνε με μοσχαράκι άλ...